pictpict homeo namaračunovodstvo pictsavjetovanjeposlovne usluge pictnovostikontaktpict

pict
pict
pict
pict
pict
pict

SAVJETOVANJE

Svjesni smo da je cilj raèunovodstva osigurati informacije koje æe poduzetnicima olakšati donošenje poslovnih odluka te pružiti pouzdane i toène financijske izvještaje.

Naše aktivnosti usmjerili smo u stvaranje pretpostavki kako bi pravodobno , odnosno "upravo na vrijeme", pružili najbolji moguæi savjet neophodan našim klijentima.

Osobito savjetujemo u sljedeæim podruèjima:

  • planiranje poreznih optereæenja
  • dohodovno testiranje novih poslovnih pothvata
  • upravljanje rizicima iz zajednièkih pothvata (partnerstva)
  • sudjelovanje u pregovorima i pronalaženje "win-win" rješenja (rješenje u kojem nema gubitnika)
  • radni odnosi (ugovori, pravilnici i odluke)
  • unutrašnja organizacija (menadžment)

Svaki preuzeti zadatak za nas predstavlja izazov, pristupamo mu profesionalno, a naša rješenja temeljimo na struènosti.

Bez obveze zatražite ponudu ili termin na naš e-mail: info@vlahov.com.

Copyright 2015. VLAHOV raèunovodstvo, 22000 Šibenik, Velimira Škorpika 6, +385 22 500 500, info@vlahov.com
pict